Klasssik Homøopati - Klassisk Homøopati og Bach blomsterremedier

Klassisk Homøopati
Bach Blomsterremedier
Anne Hammer Langgaard
Gå til indhold


Lægens højeste og eneste kald er at gøre syge mennesker raske -
det, man kalder at helbrede
 
Samuel Hahnemann


Klassisk Homøopati
Homøopati er en blid medicin for krop og sind og en erfaringsbaseret behandlingsmetode. Behandlingsmetoden omtales allerede af Hippokrates, senere af Paracelsus, og for godt 200 år siden blev princippet udforsket, beskrevet og navngivet af den tyske læge Samuel Hahnemann (1755-1843).
Ordet homøopati er sammensat af de græske ord ”homoios” (lignende) og ”pathos” (lidelse).
Der er 3 grundlæggende forudsætninger for homøopatien:
- ordination ifølge lighedsloven.
- lægemiddelafprøvninger på raske mennesker.
- ordination af så små doser at bivirkninger undgås.

At arbejde homøopatisk er at arbejde efter lighedsprincippet. Et lægemiddel, der er ordineret efter lighedsprincippet stimulerer kroppen til at reagere og håndtere den aktuelle ubalancerede tilstand.
Via lægemiddelprøvninger på raske mennesker fremkommer der oplysninger om, hvilke symptomer og tilstande hvert enkelt lægemiddel kan fremkalde.
Disse oplysninger sammenholdes med den enkelte patients symptomer og det mest lignende lægemiddel vælges. Homøopaten ordinerer altså et lægemiddel, der, hvis givet til et raskt menneske, kan fremkalde en tilstand, der ligner den patienten er i.
Der tages hensyn til både fysiske og psykiske tilstande hos patienten og den homøopatiske behandling samarbejder med kroppen og dens reaktioner.
Klassisk homøopati er en naturlig, miljøvenlig behandlingsform, der benytter sig af ugiftige lægemidler og klassisk homøopati praktiseres i stor udstrækning i det meste af verden.

I den homøopatiske praksis benyttes potenserede lægemidler.
Hahnemann udviklede en mekanisk potenseringsmetode for at undgå uønskede virkninger af giftige lægemidler. Metoden viste sig dog også at fremme lægemidlernes virkning, skønt det endnu ikke vides, hvordan eller hvorfor metoden virker.  Ved potensering fortyndes det oprindelige lægemiddel, hvorefter det udsættes for kraftig bankning. Potenseringen medfører lægemidler, der er fri for toksiske bivirkninger.
Et potenseret lægemiddel er ikke i sig selv et homøopatisk lægemiddel.
Et lægemiddel er først homøopatisk, når det er ordineret efter lighedsprincippet.
Lægemidlerne udvikles af stoffer fra både mineral-, plante- og dyreriget.
Lægemidlerne afprøves på raske mennesker og deres virkning beskrives i en homøopatisk Materia Medica.

I min praksis benytter jeg mig at enkeltremedier, ofte i høj potens, der gives i meget små doser. Desuden benytter jeg mig af Bachs Blomsterremedier.
Hvis man ønsker selv at anskaffe sig potenserede lægemidler, kan de købes via nettet f.eks. hos Helios Homoeopathy.


Behandling
Klassisk homøopati er en behandlingsform, hvor du er en aktiv medspiller og det er en forudsætning for en vellykket behandling, at vi kan samarbejde. Det er ikke en forudsætning, at du tror på behandlingen.
Du kan forberede dig til konsultationen ved at:
Gennemtænke det aktuelle sygdomsforløb.
Tænke over dit helbred generelt.
Tænke over, hvilke behandlinger du har gennemgået og reaktionerne på disse.
Tænke over, hvilke store påvirkninger der er eller har været i dit liv. F.eks. fysiske og psykiske traumer, mentalt pres, forgiftninger, vaccineskader mm.

En helbredelsesproces tager tid. En grundregel er, at det tager én måned for hvert år man har været syg. Men det kan både tage kortere og længere tid. Konsultationerne aftales fra gang til gang, så længe vi er enige om at forsætte behandlingen. Desværre kan jeg ikke give nogen garanti for, at du bliver helbredt.
Første konsultation varer op til 2 timer og forløber som en samtale, hvor vi taler om dig, dit liv og dit helbred. Jeg laver ingen undersøgelser, men ordinerer udelukkende på de oplysninger du giver mig, og de iagttagelser jeg gør.
Efter 3-4 uger er det tid til at holde en opfølgende konsultation, men sandsynligvis har vi inden da haft en kort telefonsamtale. Ved den opfølgende konsultation gennemgår vi journalen fra første konsultation for at se, hvilke ændringer der er sket, så jeg kan afgøre den videre behandling. Din alder, sygdommens varighed, sygdommens karakter og din generelle vitalitet har betydning for behandlingens varighed og grad af succes. I begyndelsen af behandlingen kan der forekomme en opblussen af symptomerne, eller gamle symptomer kan genopstå for en tid. Det fortæller, at lægemidlet aktiverer kroppen og det er en naturlig del af helbredelsesprocessen.

Litteratur
Der er skrevet hundredvis af bøger om Klassisk Homøopati, men der findes kun meget lidt på dansk. Jeg vil her nævne nogle bøger med god  og korrekt basisviden.
Samuel Hahnemann: Organon, Helbredelseskunstens værktøj.
Homøopatiens grundlæggende skrift. Kan lånes på biblioteket.
George Vithoulkas: Homøopati - fremtidens medicin.
Anita Neesgaard: Introduktion til homøopati.
Per Neesgaard: Mennesket, miasmen og modaliteten.
Ovenstående tre bøger kan bestilles hos forlaget Similia.
Mary Terhune: Ud af det blå.
Kapitel 11 og 12 i denne bog beskriver Mary Terhunes personlige erfaringer med homøopatien og gennemgår homøopatiens love.
Narayana er et tysk forlag med et stort udvalg af homøopatisk litteratur på tysk, engelsk, fransk og spansk.
 
 
Anne Hammer Langgaard
61 71 19 30
anne@langgaard.eu
Dråbeloge lille
Tilbage til indhold